February 28, 2013

ఇంగ్లీష్ - తెంగ్లీష్రచన : సాత్విక

అదిగదిగో వచ్చాడు ఒక NRI , ఆధునిక భావాలు తనవన్నాడు
పడ్డది ఒక పనమ్మాయి ఆ NRI  కంట్లో, ఆ అమ్మాయి పని చేసేది ఒక సాఫ్ట్-వెర్ వాళ్ళ ఇంట్లో,  
కాస్తో కూస్తో  ఇంగ్లీష్ రావాలన్నాడు,  పనమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుందామని అనుకొన్నాడు,
కానీ అమ్మాయి కి వచ్చింది మాత్రం తెలుగు + ఇంగ్లీష్  = తెంగ్లిష్ ................. 
అయినా పర్లేదు రమ్మన్నాడు ,  ఆ రోజుటి ఆమె దిన చర్య మొత్తం వినిపించమన్నాడు ...

ఆమె వివరించింది ఇలా ....

పొద్దునే పక్కింటి పనోడు 'పింగా'డుపాల వ్యాను వచ్చిందని 'చ్యాటా'డు,  (ping, chat),
అంతలోనే నేను వెళ్లి పాలు కలేక్టాను, ఎదురుగున్న కొట్టులో కూరలు బయ్యాను, (collect, buy),
నేను ఇంటి వసారా లో ముగ్గుడింగు, ఇస్త్రివోడు కన్ను నాకు గీటింగూ.. (ముగ్గు,కన్ను)
ఇంటికొచ్చి నేను అంట్లు తోమింగు, విరగబడి ఉన్న బట్టలన్నీ ఉతికింగు (తోము , ఉతుకు) ….

అమ్మగోరు  నిద్ర నుండి లేచింగు, అంతలోనే అయ్యగారి ఫోను మొగింగు,  (లేచుట , మ్రోగుట),
నేను వేడినీళ్ళు బాత్రూమ్లో ఉంచింగు , ఫలహారం టేబుల్ మీద పెట్టింగు (ఉంచుట  , పెట్టుట )
పిల్లలిద్దరి లంచ్ బాక్స్ లు ప్రిపరాను ,  సందులోకి  స్కూల్ బస్సు కమ్మింది, (prepare, come)
నేను ఫిల్టరు కాఫీని కాస్త డ్రింక్యాను , ఇంటిలో ఉన్న అన్ని గదులని క్లీనాను , (drink, clean)

ఆ పూట వంటెంటని ఆస్కాను , అమ్మగోరితో పనులన్నీ డిస్కాను  (ask, discuss)
పక్కింట్లో చింతపండు బారాను, వాళ్ళింట్లో TV సీరియల్ వాచాను, (borrow, watch)
అరువిచ్చిన పిన్నిగారికి పులుసు పంపింగు,  పులుపెక్కువని కసిరిన అమ్మగోరిని తిట్టింగు , (పంపుట , తిట్టుట )
బాల్కనీ లో ఆరేసిన బట్టలు సర్దింగు, ఆనక రేపటి రోజుకి దోస పిండి రుబ్బింగు (సర్దడం , రుబ్బటం) 

మాపటేళ పిల్లలు స్కూలు నుండి వచ్చింగు, ఇల్లంతా మూక తో చేరి జాతర చేసింగు,(వచ్చు, చేసు)
ఇరుగు పొరుగు అమ్మగోరితో చర్చింగు, అయ్యగారు ఆఫీసు పని కుమ్మింగు,(చర్చించు , కుమ్ము )
ఇంక రేత్రి అయింది నేను అన్నం ఈటాను, ఈ రోజుకి సెలవంటూ గుర్రు పెట్టి స్లీపాను,(eat, sleep)
ఇప్పటికే నేను శానా  టాకానండి , ఇంక మరి మీరు తప్పకుండ కమేన్టండి.... (talk, comment)

ఓ హీరో!! ఇంతకీ నన్ను నువ్వు సేలేక్టావా ? అన్నది ...

మీరే ఆ NRI  అయితే ఆ అమ్మాయిని  టేకు తారా ? ?

5 comments:

 1. Maa sangathemo ganni elanti innovative idea neekochinanduku, nuvvithe em chesthavo cheppu?

  ReplyDelete
 2. ఏలినాటి శని ప్రభావం అనుకుంటా !!
  ఆఫీసు లో మా మేనేజర్ నన్ను కెలికి ఫయిడ్ అందుకే నేను ఇట్లా ఫ్రస్టాను (కెలుకు , frustration)

  హ హ హ ....

  ReplyDelete
 3. Replies
  1. just for fun only...
   we can see so many more new words in real world over the next generations ... ;-)

   Delete

మీ అమూల్యమయిన అభిప్రాయము/సలహాలు/సూచనలు